Wat ooit begon als vraag: "Wat kan de Nederlandse overheid met locatiegebonden mobiele diensten", is nu verworden tot NL-Alert. Dé crisiscommunicatie dienst van de Nederlandse overheid.  

  • Projectmanagement

  • Requirements Engineering

  • Aanbestedingen

  • (internationaal) draagvlak verwerven

  • Beleidsadvies.

De vraag

HamiltonTuring was vanaf het prille begin betrokken bij NL-Alert. In samenwerking met alle Nederlandse mobiele operators heeft HamiltonTuring NL-Alert ontworpen en aanbesteed in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vervolgens was HamiltonTuring verantwoordelijk voor de leiding van het team van ICT partijen, mobiele operators en leveranciers van mobiele telefoons dat NL-Alert heeft gebouwd, getest, gelanceerd en doorontwikkeld. Een traject van grote investeringen en eveneens grote risico’s in een unieke samenwerking tussen de mobiele operators en leveranciers van mobiele telefoons met de rijksoverheid. 

De dienst

Het gaat goed met NL-Alert. Zowel bestuurders als vele burgers zijn enthousiast over het middel en het wordt regelmatig gebruikt. NL-Alert bereikt inmiddels ruim driekwart van de bevolking.  De minister heeft plannen aangekondigd om het landelijke sirenestelsel te gaan afschaffen. 

De toekomst

Internationaal neemt de belangstelling toe, met name gedreven door de noodzaak om bij terroristische dreiging de bevolking direct te kunnen waarschuwen. Europa heeft besloten om lidstaten te verplichten een Public Warning of “Reverse-112“ dienst te realiseren. Nederland neemt het voortouw in doorontwikkeling van NL-Alert naar meerdere kanalen, zoals OV-informatieborden.